Fen Bilimleri Enstitüsü

Programlar ve Başvuru Koşulları

- Adayların Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ,Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri ve İnşaat Mühendisliği başta olmak üzere dört yıllık lisans programlarından birinden mezun olması gerekmektedir.

- Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 60 puan veya eşdeğeri olması gerekir.

- Adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'ndan (ALES)  sayısal bölümden en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

- Mimari Tasarım (Tezli) Yüksek Lisans programında öğrenim görme isteğinin akademik ve bireysel nedenlerini açıklayan bir niyet mektubu hazırlamaları ve özgeçmiş

- Yapılacak mülakat veya seçme sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

- Adayın bilim aşamasından başarılı sayılabilmesi için; ALES sayısal puanının % 50'si ile lisans başarı notunun % 25’i ve bilim mülakat sınavından alınan notun % 25'inin toplamının en az 55 olması gerekir. Ayrıca adayın, bilim mülakat sınavından en az 60 puan almış olması gerekir. Bilim mülakat sınavından 60’tan daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır. Bu hesaplamalar sonrasında 55 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dâhilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabul edilir.

 

- Adayların elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimi, yazılım mühendisliği başta olmak üzere dört yıllık lisans programlarından birinden mezun olması gerekmektedir.

- Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı’ndan (ALES) sayısal bölümden en az 55 puana sahip olmaları gerekir

- YDS/YÖKDİL/e-YDS sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL/IBT gibi eşdeğerliği bulunan sınavlardan eşdeğer puan veya İstinye Üniversitesi Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’ndan en az 60 puana sahip olmaları gerekir.

- Bilgisayar Mühendisliği (Tezli) Yüksek Lisans programında öğrenim görme isteğinin akademik ve bireysel nedenlerini açıklayan bir niyet mektubu hazırlamaları,

- Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 60 puan veya eşdeğeri olması gerekir.

- Yapılacak mülakat veya bilim sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

- Adayın bilim aşamasından başarılı sayılabilmesi için; ALES sayısal puanının % 50'si ile lisans başarı notunun % 25’i ve bilim mülakat sınavından alınan notun % 25'inin toplamının en az 55 olması gerekir. Ayrıca adayın, bilim mülakat sınavından en az 60 puan almış olması gerekir. Bilim mülakat sınavından 60’tan daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır. Bu hesaplamalar sonrasında 55 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dâhilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabul edilir.

 

- Adayların elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimi, yazılım mühendisliği başta olmak üzere dört yıllık lisans programlarından birinden mezun olması gerekmektedir.

- YDS/YÖKDİL/e-YDS sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL/IBT gibi eşdeğerliği bulunan sınavlardan eşdeğer puan veya İstinye Üniversitesi Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’ndan en az 60 puana sahip olmaları gerekir.

- Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 60 puan veya eşdeğeri olması gerekir.

-Yapılacak mülakat veya bilim sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

- Adayın bilim aşamasından başarılı sayılabilmesi için; lisans başarı notunun % 50’si ve bilim mülakat sınavından alınan notun % 50'nin toplamının en az 55 olması gerekir. Ayrıca adayın, bilim mülakat sınavından en az 60 puan almış olması gerekir. Bilim mülakat sınavından 60’tan daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır. Bu hesaplamalar sonrasında 55 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dâhilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabul edilir.